Wensboekje maakt laatste wensen bespreekbaar

ENSCHEDE - In de laatste levensfase hebben veel mensen nog een laatste wens of wensen. Helaas gaan deze lang niet altijd in vervulling; wensen zijn voor familie en verzorgers niet of onvoldoende bekend. Een nieuw Wensboekje en campagne moet hier verandering in brengen.

De Netwerken Palliatieve Zorg Twente zetten zich in voor goede zorg tijdens de laatste levensfase. Het doel is om mensen een zo waardig en aangenaam als mogelijk laatste levensfase te gunnen. De ervaring leert dat er vaak nog laatste wensen zijn bij mensen. Om deze beter in vervulling te laten gaan is nu het Wensboekje ontwikkeld. Met het boekje is er nadrukkelijk aandacht voor het vroegtijdig bespreekbaar maken van de laatste levensfase en de wensen die iemand nog heeft. De Netwerken Palliatieve Zorg Twente hebben dit boekje kunnen ontwikkelen, mede door een financiële bijdrage van Enscheday4Quality.

In vervulling
Uit onderzoek blijkt dat als wensen worden opgeschreven, wensen vaker uitkomen dan wanneer dit niet gebeurt. Er is vaak meer mogelijk dan verwacht als de wensen maar bekend zijn. Recent is er door de netwerken het 'Wensenboekje' ontwikkeld. Gerda Kievitsbosch (coördinator) trots: "Volgens ons is dit het mooiste Wensenboekje van Nederland, met schrijfruimte voor wensen en weetjes, maar ook met praktische tips en vragen die je kan gebruiken bij je gesprek met de arts bijvoorbeeld." Het boekje is gratis en bedoeld om patiënten, naasten en hulpverleners te helpen bij het in gesprek gaan over wat belangrijk is voor hen in de laatste levensfase.

Aanvragen
Een digitale versie van het boekje is te vinden op de website www.netwerkpalliatievezorg.nl/twente/Patiënten-en naasten/Wensenboekje. Een gratis gedrukt boekje kan aangevraagd worden door een mail te sturen naar NPZTwente@hotmail.com onder vermelding van Wensenboekje en uw naam en adres.

Campagne
Vanaf september zullen de netwerken in het kader van hun 15-jarig bestaan dit jaar starten met een bewustwordingscampagne 'Zie mij… en mijn levenseinde'. Tijdens deze campagne worden ook 2 publieksavonden georganiseerd op 1 en 16 oktober – hierover volgt snel meer informatie via www.netwerkpalliatievezorg.nl/twente

Meer berichten