Spreekuren in september voor maatschappelijke initiatieven

HAAKSBERGEN - Overijssel telt veel succesvolle initiatieven, maar dat gaat niet vanzelf. Vijf 4D-makelaars en de provincie Overijssel bieden initiatiefnemers hulp bij het vergroten van hun kennis, netwerk of bekendheid en steun bij het vinden van subsidies of fondsen. Zij zoeken initiatiefnemers in de regio op en houden er spreekuren.

In de maand september staan er opnieuw drie spreekuren gepland: op 12 september in Rouveen, 19 september in Haaksbergen en 26 september in De Lutte van 09.00 tot 14.30 uur. Aanmelden kan via info@stimuland.nl. De 4D-makelaar voor het Vechtdal is op 6 september van 14.00 tot 18.00 uur aanwezig en te bevragen op de Festijnmarkt in Ommen.

Mooi resultaat
De inzet van de 4D-makelaars werpt zijn vruchten af: sinds de start in oktober 2018 hebben zij zo'n 225 maatschappelijke initiatieven gesproken en verder geholpen. De aanpak is zo succesvol omdat de 4D-makelaars de initiatieven in Overijssel goed in beeld hebben en feilloos aanvoelen aan wie initiatiefnemers gekoppeld kunnen worden voor een nog beter resultaat.

Adviesteam
Via de spreekuren krijgen maatschappelijke initiatiefnemers een laagdrempelig kennis- en contactmoment aangeboden. Afhankelijk van het initiatief kunnen ook lokale partners of experts op het gebied van zorg & welzijn, natuur, sport en cultuur of andere gebieden aanschuiven, zodat de initiatiefnemers zo goed mogelijk geholpen worden. Om te kunnen zorgen dat de juiste partijen aan tafel zitten, is vooraf aanmelden belangrijk, bij voorkeur twee weken van te voren. Dit kan door een mail met de naam van het initiatief en de vraag te sturen naar info@stimuland.nl.

4D-makelaars
De 4D-makelaars zijn onderdeel van de 4D-aanpak die Stimuland voor de provincie Overijssel ontwikkelde. 4D staat hierbij voor durven, delen, denken en doen. Met deze aanpak kunnen maatschappelijke initiatieven tot bloei komen en is er bovendien meer geld beschikbaar voor de initiatieven zelf. In het uitvoeren van de aanpak werken de 4D makelaars nauw samen met partners op het gebied van onder andere zorg en welzijn, natuur, sport en cultuur.

Meer informatie
Meer informatie over de 4D- aanpak en de contactgegevens van de diverse 4D-makelaars in de brede regio is te vinden op www.stimuland.nl/4D.

Meer berichten