Protestactie tegen moskee

ENSCHEDE - De actiegroep Rechts in Verzet wil opnieuw een demonstratie houden tegen de bouw van een nieuwe moskee in Enschede. De actiegroep kondigde door middel van een flyeractie het protest aan, gepland op 14 september.

De bouw van een nieuwe moskee op de hoek van de Kuipersdijk en Wethouder Beverstraat is verre van onomstreden. Naast een breed scala aan rechtse actiegroepen dat zich zorgen maakt over Islamisering, waren er ook vooral veel praktische bezwaren vanuit de buurtbewoners. De gemeenteraad van Enschede ging in oktober 2017 akkoord met het bestemmingsplan, maar bezwaren van omwonenden gooiden roet in het eten. Meest recente stand van zaken is dat de Raad van State in maart oordeelde dat er nader onderzoek verricht moest worden naar de verkeersafwikkeling van de nieuwe moskee. De vrees bij omwonenden is vooral dat bezoekers van de moskee straks gaan parkeren in de aangrenzende buurten omdat de beoogde parkeercapaciteit van het pand te klein is. Dit nieuwe onderzoek ligt inmiddels bij de Raad van State ter beoordeling.

Protest
Voor de actiegroep Rechts in Verzet maakt het hoe dan ook niet uit - hun bezwaren zijn meer ideologisch van aard. Deze groep voerde in juni vorig jaar ook al actie bij de moskee aan de Atjehstraat in Enschede. Toen werd het protest voortijdig beëindigd vanwege veiligheidsrisico's. Ook werd de demonstratie uit voorzorg wat verplaatst om zo meer ruimte te geven voor handhaving.

Grondrecht
De gemeente Enschede probeert bij dit soort demonstraties een goede balans te vinden tussen de vrijheid van meningsuiting, het recht om te demonstreren en de praktische risico's voor bezoekers en omwonenden. Het verbieden van demonstraties is in principe alleen in zeer extreme situaties geoorloofd. In het verleden wist de politie goed de orde te bewaren.

Meer berichten