<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162439&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Gemeente Enschede scherpt regels voor zorgaanbieders aan

ENSCHEDE - Gemeenten hebben de laatste jaren zorgtaken, die eerst landelijk geregeld en betaald werden, op zich moeten nemen. Veel gemeenten zien daardoor grotere uitgaven dan inkomsten voor de zorg. Reden genoeg voor de gemeente Enschede om regels aan te scherpen.

Het betreft in dit geval de subsidieregeling voor opvang, begeleiding en beschermd wonen voor kwetsbare burgers. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een psychiatrisch ziektebeeld of verslavingsproblematiek, die daardoor niet zelfredzaam zijn en alleen met 24-uurs toezicht of begeleiding in een beschermde omgeving kunnen wonen. Ook voor iedereen die tijdelijk niet in staat is om zelf te voorzien in noodzakelijk onderdak en de groep mensen, mogelijk met psychische problemen, die geen stabiele primaire levensvoorziening hebben.

Huidige regeling
Toen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in 2015 van kracht werd, moest ook de gemeente Enschede veel nieuw beleid formuleren om de nieuwe zorgtaken uit te voeren. Toen is ook de regeling vastgesteld voor de subsidie voor zorgaanbieders. Hierin is onder andere opgenomen dat de ontvanger van de subsidie geen winstoogmerk mag hebben. Ook kan de subsidie geweigerd worden wanneer de subsidie indirect bij een partij met winstoogmerk terecht komt. Als gevolg van de stijgende kosten scherpt de gemeente de regels aan. Ook om de doelmatige besteding in de gaten te kunnen houden; het geld moet immers wel echt ten goede komen aan deze kwetsbare inwoners. Alle betrokken partijen, waaronder de huidige zorgaanbieders die subsidie ontvangen, zijn het daarover eens.

Terugwerkende kracht
De nieuwe subsidieverordening opvang, begeleiding en beschermd wonen voor kwetsbare burgers 2019 moet nog door de raad worden vastgesteld. Wanneer dat is gedaan, gaat de regeling met terugwerkende kracht in vanaf 12 juli.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162439&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162462&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162446&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>