<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162439&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Enschedeërs tevreden over eigen buurt - maar kán beter

ENSCHEDE - Het is over het algemeen aangenaam wonen in Enschede. Inwoners zijn tevreden over hun buurt en voorzieningen. Maar verbeterpunten zijn er ook.

De gemeente voerde in mei de jaarlijkse Stadspeiling uit. Hiervoor benaderde de gemeente het eigen online EnschedePanel, maar inwoners konden ook meepraten via social media en een gedrukte vragenlijst. De gemeente voert deze Stadspeiling jaarlijks uit, met als doel om niet alleen inzicht te krijgen in de actuele cijfers van dit jaar maar ook de trends op de langere termijn. De data zijn dusdanig fijnmazig dat er ook op wijkniveau belangrijke conclusies getrokken kunnen worden. In totaal vulden ruim 2.170 inwoners een vragenlijst in. Zij werden gevraagd naar veel aspecten van het wonen, werken en leven in Enschede. Opvallend was dat dit jaar ook een groot aantal jongeren de peiling heeft ingevuld.

Mooie resultaten
De cijfers geven over het algemeen een positief beeld van het wonen in Enschede. Zo waarderen de inwoners het wonen in hun buurt gemiddeld met het rapportcijfer 7.8. Om ook de trend in kaart te brengen werden mensen gevraagd of de buurt beter of slechter is geworden. 56 procent van de respondenten gaf aan dat het gelijk is gebleven, 17 procent zag vooruitgang en 28 procent is van mening dat de leefbaarheid slechter is geworden.

Parkeer-perikelen
Over de voorzieningen in de buurt zijn inwoners eveneens vrij tevreden. Zo is het winkelaanbod voldoende, evenals de aanwezigheid van groen en onderwijs. De beschikbare parkeerruimte is wel slecht volgens 28 procent van de inwoners. Dit kan er ook mee te maken hebben dat er simpelweg steeds meer auto's zijn - menig Enschedees huishouden heeft tegenwoordig twee auto's.

De gemeente
Uiteraard werd ook gekeken naar de rol van de gemeente. Hier lopen meningen sterk uiteen: 31 procent heeft wel (veel) vertrouwen in de gemeente, 43 niet veel en 15 procent weinig tot geen vertrouwen. Zo is 33 procent van respondenten kritisch over de mate waarin de gemeente toezicht houdt op regels en de flexibiliteit. 15 procent is van mening dat de gemeente niet doet wat ze zegt.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162439&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162462&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162446&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>