Van record naar record dankzij het publiek!

ENSCHEDE/HAAKSBERGEN - Elk jaar staan Lionsclubs Haaksbergen en Lionsclub Enschede weer verbaasd over het enthousiasme bij het inzamelen van zowel de Douwe Egberts-punten als het oude en vreemde geld.

Rond de feestdagen proberen de serviceclubs aandacht te geven aan die groepen mensen, die het met minder moeten doen dan de gemiddelde Nederlander. Hiervoor spannen zij zich al vele jaren in om door het inzamelen van D.E.-punten (heel veel) pakken koffie voor de Voedselbank Enschede-Haaksbergen te regelen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om al het voor u onbruikbare geld (zowel oud als buitenlands) te doneren aan een actie om staaroperaties in derde wereldlanden mogelijk te maken. En het is weer gelukt! In een mooie samenwerking hebben de 2 Lionsclubs uit Enschede en Haaksbergen het resultaat van voorgaande jaren weten te overtreffen. Kinderen van 4 basisscholen uit Haaksbergen en bezoekers van de J.P. van de Bentstichting hebben geholpen met het sorteren en tellen van zowel de D.E.-punten als het oude geld. Zo snijden de messen aan meerdere kanten. En de resultaten mogen er zijn:

Door de 20% extra donatie van Douwe Egberts zelf kwam het landelijk aantal pakken koffie op 130.000. Hiervan werd door onze regio met maar liefst 1.300 pakken bijeen gebracht! Voorwaar een fantastische prestatie en dat vooral met de medewerking van het publiek! Daarnaast is er ook nog eens 70 kg. aan oud en vreemd geld weten te verzamelen, waardoor 300 blinde mensen middels een oogoperatie geholpen kunnen worden om weer te kunnen zien. Prachtige resultaten, die in grote dank worden afgenomen, getuige de dankkaart, die uit Nepal is ontvangen van dankbare ex-patiënten. Zie http://www.fightforsight.nl.

Doneren
Sinds kort staat voor de inzameling van oud en vreemd geld een zuil bij Albert Heijn XL in het Miro Center aan de Zuid Esmarkerrondweg in Enschede en bij de Rabobank op De Kalter in Haaksbergen. Deze zullen daar het komende tijd blijven staan, zodat u ook het lopende jaar kunt blijven inleveren. En zeker in deze periode van vakanties kunt u ook uw restanten van uw vreemd geld doneren.

Wie weet: op naar nieuwe records!

Meer berichten