<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162439&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Column: Slappe knieën

Het was 2011 toen D66 met de Dualismeprijs kwam. Dualisme wil zeggen dat er een scheiding is tussen raad en college en dat de coalitiepartijen hun eigen koers moeten kunnen varen als zij dat willen, los van het college. In de praktijk is dit vaak anders, want een college wil grip hebben op de coalitiefracties.

D66 had na uitvoerig beraad Margriet Visser gekozen als meest duaal raadslid. Ik moest er een beetje omlachen, maar eerlijk is eerlijk, hun toelichting waarom ik had gewonnen was mooi. D66 schreef het volgende:" D66 vindt Margriet Visser een echte schakel tussen inwoners en politiek. Zij is makkelijk toegankelijk voor mensen, wat ons als raad inzicht geeft in de mogelijke gevolgen van beleid. Dat leidt niet altijd tot wijziging van beleid, maar het geeft wel een extra dimensie in de besluitvorming. Daarnaast durft zij kritisch te zijn ten opzichte van wethouders, ook haar eigen wethouder. Ze durft hen aan te spreken op hoe wethouders met bewoners communiceren en ze is een bewaker van proces dat de juiste interactie tussen gemeente, politiek en inwoners vindt om tot besluitvorming te komen". Ik kreeg een mooie beker en een dinerbon van 66 euro. Leuk bedacht.

Vorige week moest ik aan de Dualismeprijs denken. Burgerbelangen Enschede (BBE) kwamen samen met EnschedeAnders (EA) met een motie, waarin wij het college opdroegen om een raadsvoorstel te maken bij de nota Decentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang 2018-2021. Altijd mooi om samen met een coalitiepartij met een motie te komen. Om in Burgerbelangen-taal te spreken: "Gewoon samen doen". Maar dat liep toch anders dan gedacht. Op de avond zelf kon ik al merken dat het niet helemaal lekker liep. De Christen Unie (CU) vond het maar niets. Het was hun wethouder Jurgen van Houdt die de motie kreeg opgedragen. Maar die deed het niet zo slim. Hij ontraadde de motie. Hij had gewoon moeten zeggen: "Raad, wilt u een raadsvoorstel, dan kom ik ermee" en hij was klaar geweest. De fractieleider van de CU zat zich op te vreten en vroeg om een schorsing. Hij stoof met de andere coalitiepartijen naar een "achterkamertje". Na een poosje kwamen de partijen terug en Burgerbelangen trokken hun steun in. Bij het stemmen over de motie stemden zij tegen onze gezamenlijke motie. Van dualisme was geen sprake. IJzeren fractiediscipline gold. Het excuus voor dit handelen, was de volgende dag: "De signaalfunctie van de motie werd vanuit een aantal oppositiepartijen een verkapte motie van wantrouwen". En zo hoopte BBE dat zij hun eigen straatje schoon hadden geveegd….

Inmiddels heeft EnschedeAnders met meerdere partijen om een extra raadsvergadering gevraagd op maandag 1 juli as. Wij willen dan de wethouder van de CU bevragen naar zijn handelen over de opvang van psychische personen in de Broekheurnerborch. Ouderen die daar wonen, krijgen de huur opgezegd, terwijl het bestemmingsplan geen opvang van kwetsbare personen toelaat. Het hele proces was al aan de gang vanaf 2017 en de raad wist van niets. Tja , dan heb je als wethouder iets uit te leggen.

Wij zijn benieuwd of Burgerbelangen Enschede deze keer zich wel duaal zal opstellen, of hebben ze ook nu weer slappe knieën?

Margriet Visser
EnschedeAnders


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162439&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162459&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375480&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162462&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12302624&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375479&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12949046&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162446&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>