Tekenen met de ogen!

ENSCHEDE - Andrei Fokkink is 22 jaar en heeft een zware lichamelijke beperking. Hij is voor communicatie aangewezen op zijn oogbestuurde computer: de MyTobii. Andrei gebruikt de computer ook om met zijn ogen te tekenen, met het programma Tux Paint. Hij tekent samen met de Enschedese kunstenaars Gerdie Schiphorst en Quinta Bies.

Veel mensen zijn onder de indruk van wat Andrei maakt en hoe Andrei met zijn ogen kan tekenen. Andrei gaat nu tijdens de Week van de Amateurkunst van 1 tot en met 9 juni zijn werk exposeren en verkopen. Bij Kunsthaven aan de Borstelweg 29 is zijn expositie te zien. Ook is Andrei te vinden in het Volkspark op 9 juni tijdens Kunst in het Volkspark.

Verkoop voor goed doel
Andrei gaat zijn kunst verkopen voor een goed doel. Hij weet namelijk heel goed dat gehandicapten in veel landen niet de beschikking hebben over de hulpmiddelen die eigenlijk nodig zijn. Ze hebben geen oogbestuurde computer, maar vaak ook geen adequate rolstoel. Andrei wil daarom helpen om de wereld voor gehandicapten in Bacau in Roemenië een stukje mooier te maken. De opbrengst van de verkoop doneert Andrei dan ook aan Stichting Betania in Bacau. Betania is een humanitaire organisatie die al meer dan 20 jaar met sociale, medische en educatieve projecten steun biedt aan alle achtergestelde groepen uit de samenleving in Bacau en omgeving. De belangrijkste doelgroep van de projecten en initiatieven die Betania uitvoert, bestaat uit kinderen, ongeacht hun sociale status, gezondheid, handicap en leeftijd. Vanuit Zorgkatalysator onderzoekt Andrei hoe op langere termijn de aandacht voor met name de thuissituatie van gehandicapten in Bacau vergroot kan worden en hoe er actief bijgedragen kan worden aan een stapsgewijze verbetering.

Zorgkatalysator
Zorgkatalysator is een initiatief van Andrei Fokkink en zijn vader Arie Fokkink en ontleent zijn kracht aan een breed netwerk van betrokken mensen en instanties uit zowel zorgvragers en aanbieders en andere stakeholders.
Voorop staat de vraag naar het goede en gelukkige leven, geluk voor zichzelf en iets kunnen betekenen voor anderen. Niemand wil alleen maar zoveel mogelijk zorg. Zorgkatalysator helpt om behoeften van zorgvragers en de omgeving van de zorgvragers duidelijk te krijgen en die te koppelen aan organisaties die oplossingen leveren of oplossingen ontwikkelen. Technische hulpmiddelen zijn daarbij heel belangrijk. Zorgkatalysator wil daarom de markttoepassing van technologische ontwikkelingen te versnellen door een living labfunctie te ontwikkelen, een praktijkomgeving waarin hulpmiddelen getest kunnen worden, zodat ze sneller naar de markt gebracht kunnen worden.
Zorgkatalysator heeft een brede ervaringsdeskundigheid in de zorg. Daardoor kan Zorgkatalysator vanuit de vraagkant problemen onder woorden brengen en actief lobbyen voor oplossingen.

Contact
Meer weten, meewerken of doneren? Ga naar www.zorgkatalysator.nl. Meer informatie over Stichting Betania is te vinden op https://www.asociatiabetania.ro/nl/

Meer berichten