Column: Vrijwilliger

In de jaarrekening 2018 van de gemeente Enschede staat vier keer het woord vrijwilliger. 4 Keer, terwijl we eerlijk kunnen zeggen dat de maatschappij om zou vallen als alle vrijwilligers ermee zouden stoppen. De gemeente maakt gretig gebruik van vrijwilligers en ook heel veel organisaties kunnen niet draaien zonder vrijwilligers. Dat we onze vrijwilligers niet dankbaar genoeg kunnen zijn is vanzelfsprekend. Maar langzamerhand begin ik mij zorgen te maken over wat wij allemaal verwachten van onze vrijwilligers. Door verschillende beleidsontwikkelingen en de transities in de zorg, is het vrijwilligerswerk veeleisend geworden. Vrijwilligers in zorg en welzijn geven individuele hulp of ondersteuning aan mensen met verschillende problemen. Dat kunnen problemen zijn met formulieren, aanvragen voor bijstand of zorg, schulden, etc. Deze taken liggen voor een groot deel bij de gemeente, maar worden over de schutting gegooid richting vrijwilligers. Een recente studie laat zien, dat 1 op de 5 vrijwilligers in zorg en welzijn hun werk zwaar vindt.

De vraag is dan ook, waar zet je een vrijwilliger voor in? Als ik kijk naar de vrijwilligers van het Diaconaal Platform Enschede, die mensen helpen met schulden of andere problemen, dan krijgen die mensen nogal wat op hun bordje. Soms zeer schrijnende gevallen. Een moeder met kind op straat, mensen die tig keer een aanvraag voor bijstand in moeten dienen, of het aanvragen van een goede rolstoel. De meeste vrijwilligers doen hun werk omdat zij graag iets voor een ander willen doen. Maar het moet ze geen slapeloze nachten gaan kosten. Want uiteindelijk is en blijft de gemeente verantwoordelijk. Die hebben een zorgplicht en er moet een moreel besef zijn om maatwerk te bieden om problemen op te lossen.

Wat ook opmerkelijk is, dat er voorheen mensen naar de wijkcoach gingen als eerste aanspreekpunt, nu is er de Wijkwijzer. Zoek je een activiteit of heb je hulp nodig dan is er de Wijkwijzer, bemand door vrijwilligers. Op zich mooi, alleen is die vrijwilliger genoeg toegerust om mensen met psychische problemen eruit te filteren? Ik maak mij daar oprecht zorgen over. Vrij recent heeft de klachtencommissaris een vrijwilliger als plaatsvervanger aangewezen. Dit is in strijd met de verordening, dus het laatste woord is hierover nog niet gezegd. Maar waar ligt de grens waarvoor je een vrijwilliger inschakelt of zijn we die al lang gepasseerd?

Koester onze vrijwilligers en denk na wat je ze allemaal laat doen. Want als ze afhaken omdat het werk te zwaar wordt zijn we verder van huis!

Margriet Visser
EnschedeAnders

Meer berichten
 
Auto zoeker