<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162439&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Algemene Waterschaps Partij: niet politiek, wél deskundig

TWENTE - Op 20 maart mogen we weer naar de stembus. Er valt veel te kiezen: naast de Provinciale Staten kunt u ook een stem uitbrengen voor het Algemeen Bestuur van het Waterschap Vechtstromen.

Het Waterschap Vechtstromen is verantwoordelijk voor diverse belangrijke aspecten die van invloed zijn op uw leefomgeving. Zo beheert het Waterschap Vechtstromen 226.000 hectare werkgebied, 23 rioolwaterzuiveringen en 200 rioolgemalen. Het Waterschap Vechtstromen houdt zich bezig met onder meer het zuiveren van afvalwater, dijkbeheer, natuurbeheer in en aan het water, controle van zwemwaterkwaliteit en het regelen van de waterstand. Er is ook steeds meer aandacht voor klimaatverandering en de gevolgen voor de steden en buitengebieden. Kortom, het loont om u er in te verdiepen.

De AWP
De Algemene Waterschaps Partij is één van de negen deelnemende partijen. Zij hebben geen enkele politieke binding met Den Haag - de deskundigheid en betrokkenheid bij u als inwoner staat centraal. De kandidatenlijst omvat een brede mix van ervaren lokaal bestuurders en anderen met uiteenlopende expertise op het gebied van natuur, waterbeheer en meer. Lijsttrekker Hans van Agteren zwaaide afgelopen jaar af als wethouder van Enschede. In die hoedanigheid is hij dan ook bekend met de stedelijke aspecten van waterbeheer - en de gevolgen die klimaatverandering heeft.

Het programma
De Algemene Waterschaps Partij wil nog meer maatregelen nemen om de gevolgen van hoosbuien en hoge grondwaterstanden in de steden en dorpen tegen te gaan. De nadruk ligt nu nog vooral op de buitengebieden - terwijl veel dorps- en stadsbewoners ook grote gevolgen ervaren. De AWP heeft natuurlijk óók oog voor natuur en landbouw, maar is er primair voor u als inwoner. De partij wil dan ook dat inwoners meer inspraak krijgen op dit gebied. Een nog betere samenwerking met alle betrokken waterpartners moet zorgen voor een betere beheersing van deze problematiek.

Innovatie
De Algemene Waterschaps Partij wil ook de innovatieve kracht van Twente benutten om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Zo werken we in Twente al aan methodes om medicijnen uit het rioolwater te zuiveren. Jaarlijks komt er nog ruim 140.000 kilo medicijnen in het water terecht. Het kweken van een stukje bewustwording bij de inwoners moet dit verder terugdringen. Wat er niet in gaat, hoeft er ook niet uit immers.

Rechtvaardige belastingheffing
De Algemene Waterschaps Partij zet ook sterk in op een rechtvaardige belastingheffing voor het Waterschap Vechtstromen. De verhouding waarin inwoners, bedrijven en natuurinstellingen bijdragen aan de kosten van het water loopt scheef, zo constateert de AWP. De inwoners dragen namelijk ruim 80 procent van de systeemheffing. De partij ziet liever meer het principe van 'de vervuiler betaalt' terug.

Meer informatie
De Algemene Waterschaps Partij laat u graag verder kennismaken met het verkiezingsprogramma. Kijk voor meer informatie op: www.algemenewaterschapspartij.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162439&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162459&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375480&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162462&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12302624&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375479&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12949046&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162446&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>