Column: De weg kwijt

Het is 10 november 2014 als EnschedeAnders bij de Programmabegroting 2015-2018 een motie indient om de bezuiniging op de wijkcentra te schrappen. Wij vinden dat de wijkcentra een belangrijke rol spelen in de wijken.

College wil wijkgericht werken. Uit het onderzoek van Gemeentelijk Vastgoed bleek al duidelijk dat verkoop van de wijkcentra niet eenvoudig zou zijn. Helaas werd de motie niet aangenomen. April 2016 komt het nieuws dat het UWV gaat intrekken bij het Stadskantoor. Kosten 1.3 miljoen euro. Augustus 2017, een jaar later, blijkt dat door de verhuizing van het UWV naar het Stadskantoor, veel onrust is ontstaan. Letterlijk alles loopt door elkaar heen en ambtenaren worden ziek van de onrust. Opnieuw wordt in juli 2018 het Stadskantoor verbouwd. Kosten bijna een miljoen euro. Vijf maanden later ( februari 2019, afgelopen week dus) stemt het college in met het voorstel om de gemeentelijke huisvesting op een andere manier in te richten. Dichterbij de samenleving en meer in de wijken ( daar waren we al lang mee bezig) en opnieuw moet het Stadskantoor worden verbouwd. Er is gebleken dat de werkomgeving in het Stadskantoor niet goed (meer) aansluit bij de taken die de ambtenaren uitvoeren. Kosten verbouw Stadskantoor 1.1 miljoen euro. Daarnaast moet ook de Noordmolen ( zou afgestoten worden) en het Stadhuis worden verbouwd om zo te investeren in ontmoetingsruimten, zeg maar flexplekken. Kosten 583.000 euro. Opgeteld met de verbouw van het Stadskantoor, bijna 1,7 miljoen. Verbouw valt altijd tegen, dus zeg gerust goed 2 miljoen euro. Toen ik dit voorstel las, dacht ik: College is de weg kwijt. De wijkcentra worden afgestoten en aan de andere kant probeert het college toch een plek te vinden voor de ambtenaar om te kunnen werken. Het monumentale stadshuis weer op de kop. Dat gebeurde ook al in 2010/2011 toen voormalig wethouder van Hees koos voor een gezamenlijke werkplek voor het nieuwe college. Geen eigen kamers meer voor de wethouders. Kosten gezamenlijke werkplek in het stadhuis: 475.000 euro. Een paar jaar later zitten alle wethouder toch weer op een eigen kamer.


De verbouwing aan het monumentale stadhuis jaagt mij sowieso op de kast. Terug brengen in de oorspronkelijke staat, akkoord. Alleen zoals het in het raadsvoorstel staat verwoord: "Met de vernieuwing van het stadhuis kan het bestuur van de stad de burgers faciliteren om meer in verbinding te komen met zichzelf en hun omgeving", dan denk ik: " het college is volledig de weg kwijt! " Het stadhuis van Enschede is 1 van de 3 mooiste stadhuizen van Nederland. Koester dat! De wijkcentra vervullen een belangrijke functie in de wijken. Nu moeten inwoners voor een rijbewijs naar het stadskantoor. Doe dat in de wijken. Dat is wijkgericht werken. Het formulieren-adviespunt zou in het wijkcentrum kunnen zitten, de politie, de wijkraad. Nu moet bijvoorbeeld de wijkraad Wesselerbrink flink in de buidel tasten om de huur van de Magneet te kunnen betalen. In het verleden hadden we de oude sociale dienst op het Molenplein. Alle uitkeringsafdelingen Oost, Zuid, Noord en West, allemaal in 1 gebouw. Toen werd de visie, ambtenaren moeten de wijken in en moesten de wijkcentra worden gebouwd. Nu worden diezelfde wijkcentra wegbezuinigd. Er wordt een hoop geld weggegooid, gemeenschapsgeld. Het minste wat de inwoners mogen verwachten van bestuurders is dat ze een visie hebben. Een visie voor de lange termijn. Enschede heeft veel oudere werknemers. Die nemen de komende jaren afscheid omdat ze met pensioen gaan. Ook door de nieuwe reorganisatie komen banen te vervallen. Dus uiteindelijk minder ambtenaren en nu maken we meer werkplekken….Hier gaat iets niet goed.
Hou de wijkcentra aan en zorg dat maatschappelijke organisaties, politie, wijkraad er een plek hebben. Dat dachten we in 2014 al en zo denken we er nu nog over.

Margriet Visser

Meer berichten
 
Auto zoeker