<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162439&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Praat mee over huis-houdelijke ondersteuning

ENSCHEDE - De onafhankelijke WMO-raad van Enschede nodigt inwoners uit om dit jaar actief mee te denken over de invulling van ondersteuning bij het huishouden. Dit is een belangrijk stukje ondersteuning voor veel mensen, maar wel een taakveld dat ook vrij duur is voor de gemeente.

Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is ondersteuning bij het huishouding een lastige taak met een turbulente ontwikkeling. In algemene zin kregen gemeenten steeds minder geld van de overheid voor hun zorg- en ondersteuningstaken, waardoor het noodzakelijk was om de kosten te drukken - maar dit ging niet zonder slag of staat. Zo noemt de WMO-raad de korting op het budget met 40 procent, veranderde wetgeving en diverse gerechtelijke uitspraken als uitdagingen. Er waren ook positieve ontwikkelingen, zo benadrukt de WMO-raad: "De invoering medio 2017 van de basismodule Ondersteuning Huishouden en een aantal aanvullende modules is door ons overwegend positief gewaardeerd en sloot aan bij onze eerdere adviezen.". Dit beleid had, kort samengevat, als doel om iedereen een basisniveau van huishoudelijke ondersteuning aan te bieden wat dan naar behoefte uitgebreid kon worden met aanvullende diensten. Een belangrijk stukje maatwerk dus. Om de uitwerking in de praktijk in kaart te brengen voerde de WMO-raad afgelopen jaar al diverse gesprekken met direct betrokkenen. Onder meer vertegenwoordigers van cliënten, zorgorganisaties en medewerkers werden uitgenodigd om mee te praten. Deze uitkomsten vertaalden zij dan weer naar een ongevraagd advies, dat binnenkort aangeboden zal worden aan de gemeente Enschede.

Praat mee
Voor het aanbieden van dit advies wil de WMO-raad deze conclusies nog eens voorleggen aan de cliënten en zorgmedewerkers en organisaties die hier uiteindelijk het eindresultaat van zullen ervaren. Op woensdag 23 januari wordt een themabijeenkomst gehouden van 09.30 tot 11.00 uur. Belangstellenden kunnen zich voor 15 januari aanmelden bij de secretaris van de Wmo Raad: secretaris@ wmoraadenschede.nl. Graag met vermelding of u alleen komt of met meer personen en of u over een of meer onderwerpen het woord wilt voeren.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162439&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162459&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375480&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162462&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12302624&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375479&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12949046&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162446&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>