<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162439&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Nieuwe woningen moeten nóg duurzamer zijn

ENSCHEDE - De gemeente Enschede wil graag één van de koplopers zijn op het gebied van duurzaamheid. De gemeente, diverse organisaties en inwoners doen al veel om de stad groener en duurzamer te maken. Hier komt nu ook een nóg striktere norm bij voor het bouwen van duurzame woningen.

Momenteel geldt in Enschede al een EPC-norm van 0.4. Dit is ambtenarentaal voor het 'Energie Prestatie Coëfficient", waarbij men kijkt naar het energieverbruik in relatie tot de isolatie van de woning. In gewoon Nederlands: hoe lager het getal, hoe zuiniger de nieuwe woning met energie omgaat.

Scherpere norm
De gemeente Enschede diende samen met vijf andere gemeenten een verzoek in bij de overheid om deel te nemen aan een proef in het kader van de Crisis- en Herstelwet. Concreet zal dan in deze gemeenten de norm omlaag gaan van een EPC 0,4 naar 0,2. De nieuwe norm gaat snel in; alleen mensen die nog voor de publicatie van de nieuwe norm een omgevingsvergunning aangevraagd hebben vallen dan nog onder de oude norm. Wie dan straks een woning wil bouwen moet mogelijk aanvullende maatregelen plannen om de woning nóg duurzamer te maken. Er valt veel rendement te behalen door betere isolatie en gebruik van duurzame energieopwekkende installaties zoals warmtepompen of zonnepanelen. Dit zal natuurlijk nog wel wat extra investeringen met zich meebrengen.

Goede ontwikkeling
De gemeente Enschede is al erg blij dat veel huizenbezitters en bouwers de duurzaamheidsmaatregelen serieus nemen. Het is immers een collectieve verantwoordelijkheid om ons energieverbruik terug te dringen. Wethouder Jurgen van Houdt: "In Enschede hebben we gezien dat de afgelopen jaren steeds duurzamer werd gebouwd. In de toekomst worden de energienormen alleen nog maar scherper voor omgevingsvergunningen. Daarom is het goed om nu al na te denken over de mogelijkheden om te bouwen met een lagere EPC. Nu meer investeren in toekomstbestendig bouwen levert op termijn meer op.", aldus de wethouder.

Breder beleid
De strengere normen passen ook binnen het bredere beleid van duurzaamheid dat Enschede en de andere Twentse gemeenten hanteren. Zo is de regionale ambitie om op termijn geheel energieneutraal te worden. Oftewel, dat we voldoende duurzame energie op gaan wekken om in de totale energiebehoefte te voorzien. Dit zal dan echter niet alleen maar op de schouders van de huizenbezitter of bedrijven moeten komen; er zullen bijvoorbeeld ook regionale zonneparken moeten komen om te voorzien in de energiebehoefte. Ook het terugdringen van het totale energieverbruik is dan belangrijk om zo tot een goede energiebalans te komen.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162439&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162459&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375480&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162462&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12302624&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375479&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12949046&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162446&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>