<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162439&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Column: Twee maten.

De gemeente Enschede bereidt een Energievisie voor die de energietransitie in Enschede in goede banen moet leiden. Deze Energievisie zal richting geven aan de manier waarop Enschede haar energiedoelen kan bereiken. De voorbereiding van de Energievisie wil de gemeente combineren met een procedure van een Milieueffectrapportage (MER). De kaders voor de MER worden gegeven in een Notitie Reikwijdte en Detailniveau ( NRD). Hoeveel energie kan er opgewekt worden op Enschedees grondgebied? Als daar te weinig ruimte is, dan wordt de samenwerking buiten de gemeentegrenzen aangegaan. Binnen Enschede is het zoekgebied beperkt tot het buitengebied en de bedrijventerreinen. Uit een memo van januari 2017 blijkt dat door veranderende wetgeving er geen rekening meer hoeft worden gehouden met woningen op bedrijventerreinen. De Euregio, De Marssteden, Josink Es, Groote Plooy allemaal vogelvrij voor windmolens.
Wij zijn voorstander om eerst de daken vol te leggen met zonnepanelen. Niet het buitengebied stofferen met allerlei veldjes met zonnepanelen en zo het gebied verprutsen. Het verbaast ons , dat het uitgangspunt om in 2030 30 % van het potentieel dakoppervlak te benutten, verlaagd is naar 10%...Waarom doe je dit? EnschedeAnders zegt juist:" Leg o.a.de platte daken van appartementencomplexen vol met zonnepanelen, daar profiteren de bewoners ook van." Op veel boerenschuren ligt nog asbest dat de komende jaren verwijderd moet worden. Asbestdaken kunnen vervangen worden door daken met zonnepanelen. Of nog innovatiever, dakplaten met zonne-collectoren erin verwerkt. Ik zou als wethouder de deur platlopen bij de provincie, voor een financiele bijdrage voor de boeren. Anders is dit niet te betalen. Draagvlak is er niet voor windmolens in het buitengebied . Draagvlak is er wel voor een zonnepark op het vliegveld. Alleen daar zegt het regieteam: "Wij zien zonnepanelen als bebouwing en die kunnen niet groen vervangen. Bovendien is plaatsing van panelen in nieuwe natuur niet goed voor de flora en fauna." En ondertussen had het college een zienswijze ingediend om windmolens in het Aamsveen mogelijk te maken. Ineens doen flora en fauna er niet meer toe…Meten met twee maten.
Opmerkelijk in de NRD was, dat de gemeente in eerste instantie Twence (gedeeltelijk eigendom van Enschede) er buiten had gelaten, terwijl Twence al voor goed 250.000 huishoudens stroom opwekt, door middel van zonnepanelen en biomassa. Nu wordt Twence meegerekend naar ratio van de gemeentelijke aandelen (26%) in Twence. De biomassa moet uit Enschede komen of uit de regio. Komt het verder weg, dan wordt het niet meegeteld,omdat dan de milieuwinst verloren gaat, staat in de NRD. Maar bij de afvalverwerking kijken we er niet naar. Afval halen we uit Engeland, Duitsland en dan heeft niemand het over verlies van milieuwinst. Meten met twee maten. En het fraaie is, hoe meer afval Enschede aanlevert bij Twence, hoe meer dat meetelt aan onze behaalde energiedoeleinden. Dus kunnen we veel beter gaan nascheiden.
EnschedeAnders heeft voorgesteld om te kijken naar zonnepanelen op water, in geluidschermen of andere innovatieve toepassingen. De wereld van energie staat niet stil. Wat we missen is de samenwerking van de verschillende wethouders. De 1 heeft afval, de andere economie, de derde duurzaamheid. Alles heeft met elkaar te maken en ik mis een samenhangde visie.

Margriet Visser,
EnschedeAnders


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162439&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162459&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375480&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162462&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12302624&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375479&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12949046&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162446&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>