<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162439&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Enschede peilt stand van zaken qua afval

ENSCHEDE - De gemeente Enschede heeft een grote ambitie: al het afval in de stad moet uiteindelijk hergebruikt kunnen worden als nieuwe grondstof. Het afvalbeleid in de stad is er dan ook op gericht om zowel de totale afvalberg terug te dringen, maar ook om inwoners beter het afval te laten scheiden. De gemeente peilt nu de eerste inzichten via het eigen Enschedepanel.

Enschede wil dat in 2030 nog maximaal 50 kilo restafval per inwoner naar de stort gaat. Om dit te bereiken voerde Enschede in 2017 het Diftar-beleid in. Huishoudens betalen dan per keer voor het aanbieden van een bak of zak restafval, met als doel om betere scheiding van de afvalstromen te realiseren. Dit bleek inmiddels al een positief te hebben: voor de invoering werd er nog 215 kilo restafval per inwoner verwerkt, inmiddels nog maar 125 kilo. Maar er valt dus nog veel winst te behalen tot de doelstelling in zicht is.

Creatief omdenken
De gemeente keek ook naar wat andere opties om de hoeveelheid afval actief terug te dringen. De gemeente keek naar de Ja-Ja sticker als optie, maar wil nog even wachten op de landelijke ontwikkelingen. Bij invoering van een Ja-Ja sticker krijgen inwoners alleen nog reclamedrukwerk wanneer zij hier expliciet toestemming voor geven. De gemeente wil graag weten hoe de Enschedeërs denken over zo'n maatregel.

De peiling
De peiling onder het internetpanel moet inzichten opleveren over hoe de inzameling nu loopt. Naast vragen over de woonsituatie wil de gemeente bijvoorbeeld ook weten of inwoners een voorkeur hebben voor het wegbrengen van een afvalstroom of juist liever een container die aan huis geleegd zou worden. Ook kunnen ze aangeven of dan bijvoorbeeld een kleine of grote container wenselijk is. Ook de bereidheid om zelf een afvalstroom weg te brengen is van grote impact op toekomstige wijzigingen in het afvalbeleid.

De toekomst
De gemeente wil de uitkomsten van deze raadpleging ook gebruiken om in het voorjaar van 2019 een besluit te kunnen nemen over het afvalbeleid. Naast de mening van de Enschedeërs wegen ook diverse andere aspecten mee in deze beleidsvorming, zoals de verwerkingskosten en service naar de inwoner. De gemeente wil zo tot een breed gedragen beleid komen.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162439&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162459&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375480&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162462&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12302624&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375479&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12949046&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162446&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>