<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162439&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Laaggeletterdheid centraal in de Week van de Alfabetisering

TWENTE - Laaggeletterdheid is niet hetzelfde als analfabetisme. Laaggeletterden kunnen wel lezen en schrijven, maar het niveau is, zoals ook de naam al zegt, laag. De Stichting Lezen & Schrijven vroeg in de Week van de Alfabetisering, van 3 tot en met 9 september, hiervoor aandacht.

Om een idee te geven: een boodschappenlijstje maken met eieren, brood, melk en koffie is dan bijvoorbeeld wel mogelijk, maar het lezen van de krant of een brief van de overheid is moeilijk of zelfs onmogelijk. Taal op schrift is overal om ons heen en laaggeletterheid heeft dan ook veel invloed op het dagelijks leven. Zeker ook door de digitalisering ervan.

De cijfers
Een aantal cijfers om een beeld te schetsen van de problematiek. In Nederland zijn er 2,5 miljoen laaggeletterden. Een deel daarvan heeft alleen moeite met taal of rekenen, maar het grootste gedeelte heeft met beiden problemen. Meer vrouwen dan mannen behoren tot deze groep en meer autochtonen dan eerste generatie allochtonen. Verder zijn er onder jongeren minder laaggeletterden dan onder ouderen.

Gevolgen
De Stichting Lezen & Schrijven geeft aan dat laaggeletterdheid gevolgen heeft voor het inkomen van iemand. Zo is deze groep mensen vaker afhankelijk van een uitkering, is de kans groter dat ze ten minste één jaar onder de armoedegrens leven, melden zij zich relatief vaker aan bij de schuldhulpverlening en maken zij vaker gebruik van de zorg. Verder zijn er ook voor de kinderen van deze groep mensen gevolgen. Zij presteren op school minder goed op het gebied van taal.

Actie
De gevolgen zijn voor deze mensen niet fijn, maar ze laten het door schaamte niet altijd blijken dat ze moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Toch zijn er sinds 2012, toen het samenwerkingsprogramma Taal voor het Leven begon, honderden gemeenten begonnen met het aanpakken van laaggeletterdheid. Zo zijn er meer dan 300 taalhuizen waar mensen onder begeleiding kunnen werken aan een betere beheersing van de taal. Door deze laagdrempelige initiatieven kunnen laaggeletterden zich beter redden in onze steeds digitaal wordende maatschappij.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162439&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162459&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375480&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162462&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12302624&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375479&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12949046&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162446&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>