<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162439&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Eindelijk vakantie!

ENSCHEDE - Al enkele jaren loopt er een pilot op 12 basisscholen om te kijken hoe lestijden flexibeler ingevuld kunnen worden: de pilot flexibele schooltijden basisonderwijs. Bij deze pilot mag er afgeweken worden van de centraal vastgestelde vakanties en van een vijfdaagse schoolweek. Dit alles mag natuurlijk niet ten koste gaan van de kwaliteit en de kwantiteit van het onderwijs.

Openbare basisschool La Res in Enschede is de enige basisschool in Overijssel die meedoet aan deze pilot. Kinderen hebben hier een continurooster van vijf dagen per week van 8.30 uur tot 14.15 uur. Hierdoor hebben ze teveel lesuren en mogen ze jaarlijks acht verlofdagen opnemen. Wanneer er meer vrij wordt genomen, tot maximaal 18 dagen, moeten die extra dagen tijdens de zomerschool ingehaald worden. Het gevolg daarvan is dat een aantal kinderen van deze school pas op 3 augustus de laatste schooldag hebben en daarna vier weken kunnen genieten van de welverdiende zomervakantie.

Welke leerlingen?
Elke leerling, ook de wat zwakkere leerling, kan meedoen met de zomerschool en dus gedurende de rest van het schooljaar vrij nemen. De gemiste stof wordt ingehaald op momenten dat leerlingen zelfstandig moeten werken. Er is dan tijd om kinderen, die stof hebben gemist of die nog extra uitleg nodig hebben, individueel of in kleine groepen uitleg te geven. Zo beheerst iedereen bij toetsen en aan het eind van het jaar alle stof. Tijdens de zomerschool ligt er vervolgens een takenpakket te wachten dat voor elk kind anders is. Stof kan nogmaals herhaald worden om deze nog beter onder de knie te krijgen of er kan dieper op onderwerpen ingegaan worden.

Redenen
De reden waarom ouders en kinderen gebruikmaken van de mogelijkheid is zeer divers. Sommige kinderen vinden de zomerschool gewoon leuk, maar ook gescheiden ouders, die beiden met het kind op vakantie willen gaan, hebben door de zomerschool meer mogelijkheden daartoe. Natuurlijk is de zomerschool ook een uitkomst voor iedereen, die vanwege een baan of eigen zaak, in de zomervakantie geen vrij kunnen nemen. Ook ouders die liever buiten het hoogseizoen op vakantie gaan in verband met de kosten maken graag gebruik van de zomerschool.

Geschikte leraren
Niet iedere leraar is echter geschikt voor deze onderwijsstructuur. Leraren kunnen de kinderen in een klas niet altijd als één geheel beschouwen. Het aangeboden onderwijs moet veel meer afgestemd worden op elk kind afzonderlijk. Een goede administratie over wie welke stof nog niet heeft gehad is onontbeerlijk. Verder moet een docent ook heel goed op de hoogte zijn van de leerlijnen. De docent moet precies weten wat een kind moet beheersen voor bepaalde nieuwe stof aangeboden kan worden.

Gevolgen
Schooldirectrice Renate Klokman is zeker niet ontevreden over hoe het onderwijs is ingericht op de school. Door samenwerking tussen twee opvolgende groepen, de zogenoemde units, is de werkdruk voor leraren van OBS La Res niet hoger dan voor andere leraren. Wel wordt er bij het aannemen van nieuwe leerkrachten rekening gehouden met de personalisatie van het onderwijs. Niet elke docent is hiervoor geschikt. Ook moeten leraren bereid zijn om tijdens de zomerschool les te geven. Tot nu toe is dat ook nooit een probleem geweest. Elk jaar zijn er weer leraren die zich vrijwillig hiervoor aanmelden. Verder ziet zij dat er geen luxeverzuim en minder ziekteverzuim op school is. Ook heeft een keer een vrije dag opnemen een positief effect op de motivatie en fitheid van kinderen. Dat het systeem werkt, blijkt ook wel dat elk jaar opnieuw ongeveer een kwart van de kinderen gebruik maakt van de zomerschool.

Evaluatie
Bij eerdere tussentijdse evaluatie bleek wel dat niet elke school even goed met de flexibele onderwijstijden kan omgaan. Tussen de twaalf deelnemende scholen waren grote verschillen zichtbaar en een aantal zijn afgehaakt omdat het niet haalbaar bleek te zijn. De Onderwijsinspectie was zeer tevreden over hoe bij de La Res de pilot was vormgegeven zonder verlies van kwaliteit of kwantiteit van het onderwijs. Eind dit jaar vindt er opnieuw een evaluatie van de pilot flexibele schooltijden basisonderwijs plaats. De vraag is of de flexibilisering van de onderwijstijden dan landelijk uitgerold kan worden.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162439&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162459&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375480&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162462&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12302624&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375479&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12949046&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162446&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>