<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162439&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

De Prinsengarde Enschede een Elitair- of een Sociaal-gezelschap??

Allereerst willen wij, de oud Stadsprinsen van Krekkelstad en de leden van de Prinsengarde Enschede met hun Gardewiefkes, u allen alle goeds toewensen en u een hele fijne, veilige en plezierige optocht toewensen en wij hopen dat met Krekkelstadsprins Hans, Secretaris Peter en Secretaris Bob het karnaval 2018 wederom voor een ieder een geslaagd feest zal worden.

In 1972 werd Alphons ten Thij als 12e EKV prins tevens verkozen tot de eerste Stadsprins in Krekkelstad en als zodanig ook gepresenteerd. Inmiddels had de EKV natuurlijk met haar 11 oud prinsen ook een Prinsengarde. Maar toen de EKV prins ook Stadsprins werd kreeg in dat jaar de EKV Prinsengarde een nieuwe naam en invulling.
Tijdens de oprichtingsvergadering op 8 februari 1972 werd besloten tot oprichting van de Vereniging Prinsengarde Enschede. Dat de Garde niet over één nacht ijs gaat bleek toen al wel want pas tijdens de vergadering van 15 maart 1994 werd definitief besloten om de vereniging een rechtsvorm te geven en de statuten op rechtsgeldige wijze opnieuw vast te stellen en dan in een notariële akte.
In artikel 3 van de statuten wordt aangegeven dat de vereniging ten doel heeft: 1. het karnaval in Enschede te bevorderen en in ere te houden, 2. een bijdrage te leveren aan sociale maatschappelijke en/of culturele activiteiten binnen de gemeente Enschede en eventueel daarbuiten. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

· Het arrangeren van carnavaleske feesten en zittingen
· Het samenwerken met andere verenigingen en stichtingen
· Het organiseren van culturele activiteiten met een duidelijke sociale strekking
· Het samenwerken met organisaties in de gezondheidszorg en de sociaal- maatschappelijke dienstverlening.
· Het instellen van werkgroepen en commissies ter bevordering van de doelstelling.
· Het inzetten van alle andere wettige middelen die de doelstelling kunnen bereiken.

Als je dit dan zo leest, dan is eigenlijk de vraag die opgesloten ligt in de "kop" van dit artikel reeds beantwoord. De Prinsengarde Enschede is een zeer sociaal ingesteld gezelschap welke bestaat uit: Harrie Griep als Ere – Voorzitter, Hans Louwers als Ere Lid en lid van verdienste, een dagelijks bestuur en dan nog 18 actieve leden, w.o. de Ritmeester Pompstokhouder Ceremoniemeester, de "Opper Stalmeester", de "Stalmeester" en dan ook nog onze zingende "Feest-trailerchauffeur". En naast al deze actieve leden mogen we niet vergeten de dames "Gardewiefkes". Samen een grote groep enthousiaste mensen die vanaf de oprichting tot op heden constant bezig zijn om onzichtbaar, zichtbaar, merkbaar en voelbaar te werken aan de in de statuten gestelde doelen binnen het Enschedese karnaval.
Als we nu eens een kleine opsomming geven van de taken en activiteiten die de Prinsengarde Enschede voor haar rekening neemt binnen het karnaval in Krekkelstad, dan is dat toch nog wel aardig wat. We sommen enkele in het oog springen activiteiten op:
Allereerst de "Prinsen Keuze Commissie", het aanzoeken, begeleiden en ondersteunen van de Stadsprins en secretarissen, dit staat onder voorzitterschap van de PG, het organiseren van het "Galgenmaal" op de 11e v.d. 11e, de Makkersavond, zijnde het opnemen in de Prinsengarde Enschede als aspirant lid van de afgetreden prins, de Kerst Gala Matinee, de PG Nieuwjaarsbijeenkomst, het organiseren van de 'Hooghedenbijeenkomst' een samenzijn van alle hoogheden met gevolg in Krekkelstad, organiseren van de Rijtoer met de Stadsprins voor zijn receptie, ondersteunen bij de organisatie van de Goastok-avond, deelnemen aan de EKV Gala, meewerken aan de Twentse Prinsen Bijeenkomst, meewerken aan het Oldenzaalse Prinsen-schieten, ondersteunen mini EKV groepen, het in stand houden en beheren van de PG wagenbouwloods, een stalling- en bouwloods waar vier Enschedese verenigingen gebruik van maken, het deelnemen aan minimaal drie optochten met het "Stadsorgel" het PG kanon, deelname en ondersteuning aan het sociale karnaval in Enschede, organiseren speciale act en zorgen voor haring en blauw handje bij de sleuteloverdracht ten Stadhuize, verzorgen van vergunningen en contacten onderhouden met het gemeentebestuur, gevraagd en ongevraagd adviseren van besturen en groeperingen, het organiseren van de Prinsengarde Gala Matinee en het in stand houden van Internationale carnavalsbetrekkingen w.o. Gronau, Stadtlohn, Emsburen, Duisburg, Köln en Warendorf. De PG leden zijn bijna allemaal "Ritter von Bentheim zur Narretei" en daarom hebben wij nauwe contacten met Otto, Prinz von Bentheim zur Steinfurt en diens vertegenwoordigers en wij zijn dan ook wel eens in Bad Bentheim te vinden.
Een hele opsomming aan activiteiten die de Prinsengarde onderneemt om haar doelstellingen te bereiken en dan zal er ongetwijfeld nog wel het e.e.a. zijn vergeten. De Prinsengarde Enschede streeft naar een aangepaste en/of nieuwe opzet en invulling van het hedendaagse Enschedese karnaval. We kunnen met vereende krachten, respect en waardering voor elkaar veel meer bereiken dan wat wij nu heden ten dage hebben. Het gaat niet om een naam niet om macht, niet om geld of aanzien……maar het gaat wel om samen werken, saamhorigheid, overleg en gunnen. Het spreekwoord zegt het: "Eendracht maakt macht" en "Vele handen maken licht werk". Kortom laten we het gewoon samen doen en dan ook omdat we allemaal voor het zelfde staan, n.l. Het karnaval vieren met als motto:

"Krekkelstad ie doot mie wat"


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162439&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162459&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375480&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162462&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12302624&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375479&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12949046&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10162446&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanenschede.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=750,751,752,753,754" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>