Markesteen terug bij de Stroinksbleek

ENSCHEDE - Komende week wordt stil gestaan bij de nieuwe markesteen in de wijk Mekkelholt. Recentelijk werd weer een markesteen geplaatst op de hoek van de Pluvierstraat en Meeuwenstraat. Deze stenen dienden vroeger een belangrijk nut; ze markeerden de grenzen tussen landen en gebieden.

Eeuwenlang stond hier een steen, als markering van de historische marken van Lonneker en de Eschmarke. Dit zijn beide plekken met een eeuwenlange geschiedenis, die zo weer voor een deel zichtbaar moet worden. Het Landgericht Enschede omvatte tot circa 1325 de vijf marken Lonneker, Eschmarke, Driene, Twekkelo en Usselo. Sinds een paar weken is de markesteen dus terug, tot groot genoegen van de inwoners. Op een mooi veld, in de buurt van de Stroinksbleek. Wederom een plek met een rijke geschiedenis, zo werd hier in de negentiende eeuw textiel gebleekt in opdracht van Joan Stroink. Een interessant stukje geschiedenis van textielstad Enschede welke door De Historische Sociëteit Enschede-Lonneker toegelicht gaat worden op een speciale informatie-avond op 27 september a.s. bij Beien aan de Hulsmaatstraat 160. U als belangstellende bent van harte welkom, de zaal is open vanaf 19.30 uur – toegang gratis.